Pašman.cz > Pašman > Kulturní památky

Kulturní památky

 

Tkon je typická rybářská vesnice a přístav, také někdy nazývaná "Brána Kornati", která se nachází na ostrově Pašman. Hlavní činností obyvatel byl výlov škeblí, tzv. Kunjka v Pašmanském kanálu, podle čeho dostaly tyto škeble své jméno - jsou pojmenovány podle Kun (Tkon).

Městečko je malé, ale najdete zde ještě na některých místech typické chorvatské starobylé uličky i domy.

Oficiální stránky města Tkon

 

Církevní památky ve Tkonu - přímo v samotném Tkonu je farní kostel sv. Tomáše, zmínky o něm pocházejí z 11. století. V kostele se dochovala obdélníková apsida v románském slohu, věž, a četné fragmenty pocházející z 12. století. Do své současné podoby tří-lodní baziliky byl přestaven v roce 1742 a v roce 1938 proběhla jeho obnova. Hlavní díl je od bočních oddělen od šesti pilíři s bohatě zdobenými hlavicemi. Na hlavním barokním oltáři je obraz Panny Marie, jehož autorství se připisuje zadarskému malíři Petrovi Jordanićovi koncem 15. století. Dnešní obrázek je součástí bývalého triptychu nebo polyptychu, který je do značné míry zničen v minulém století. Kostel má románskou věž "Alta Turri Ornatur" se dvěma zvony. Větší zvon s průměrem 74 cm s postavou sv. Kateřiny mučednice a jejími atributy a motivem kříže a dvěma srdci. Ve spodní části je nápis: každý duch chválí Pána. Menší zvon s průměrem 72 cm, má nápis ANNO 1902, který ho datuje. Zvony jsou v roce 1980 elektrifikovány.

Na kopci Kalvárie nad městem samým se nachází kostel Panny Marie Sedmismutečné z 18. století s křížovou cestou. Již kolem roku 1500 na kopci sledoval a poslouchal lidi v chorvatském jazyce z nejstarší dochované povídky, Vzkříšení Ježíšovo a dalších kazání z Tkonského sborníku.

V centru města se nachází kostel sv. Antonína poustevníka ze 17. století, vybudovaný z dědictví místní občana hlaholičníka A. Palaškova v roce 1672. V kostele se nachází mramorový oltář z počátku 19. století. Dnes je zde bratrstvo sv Antonína.

 

 

 

 

 

 

 


Benediktinský klášter sv. Kosmy a Damiána (http://www.benediktinci.hr/) se nachází na kopci Čokovac, 2 km severozápadně od městečka Tkon. Název "Ćokovac" pochází od slova "cok", což v místním dialektu je název ptáčka – "kos" (tohoto kosa má Tkon také ve znaku). Je to jediný klášter tohoto řádu v Chorvatsku a navíc je spjat i s českou historií – viz níže.

Na kopci Ćokovac stojí již několik stovek let (od 12. století). Klášter časem připadl františkánům a románský sloh byl přestavbou doplněn o gotické prvky. Ačkoliv byl na nějaký čas klášter zcela opuštěn, oba řády se k němu opět vrátily.

Klášter byl postaven biogradským biskupem Theodorikem v roce 1059 na základech raně byzantské pevnosti a starokřesťanského kostela. Po napadení Biogradu ve 12. století a zničení Benátčany benediktínští mniši přicházejí na Čokovac a budují zde nový klášter. V 14. století byl klášter zničen do základů, ale benediktíni ho postavili znovu a kostel přestavěli do benátsko-gotického slohu.

Mniši ze zničeného kláštera odcházejí s českým králem Karlem IV. do Prahy při jeho návratu z Říma, kde byl korunován papežem na Císaře svaté říše římsko-německé. Ten je uvedl v Praze do kláštera Na Slovanech (Emauzy), založeného r. 1347, který byl jediným slovanským klášterem a jediným nelatinským sdružením v západním křesťanstvu Karlovy říše, kde tito mniši mohli sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce (zde ta souvislost s českou historií).

Kostel zdobí malovaný tkonský gotický krucifix z počátku 15. století, dílo mistra Menegela John de Canalis, studenta Paola Venezianija. V roce 1808 Francouzi benediktinský klášter uzavřeli a poslední benedikt Pletikosić zůstal jako pastor v kostele sv. Tome v Tkonu. V roce 1964 z Prahy přišel do Tkonu mnich Martin Kirigin a spolu se svým bratrem Benediktem obnovil klášter sv. Kosmy a Damiána.

Čokovac je poslední aktivní mužský benediktinský klášter v Chorvatsku a světově proslulé hlaholské centrum. Tkonský sborník je chorvatsko-hlaholský rukopis z počátku 16. století, nalezený v Tkonu. Nyní je uložen v akademické knihovně v Záhřebu, má 170 papírových listů a napsanám je drobnou hezkou kursivou - hlaholicí. Napsali ho dva písaři na Ćokovci a najdeme v něm prezentace, písně, apokryfy, kázání a různé záznamy. Některé části mají velmi vysokou uměleckou hodnotu.

Kostely najdete i v dalších vesnicích na Pašmanu, např. v nejbližších – Kraj, Pašman, Neviđane

Rychlý kontakt

Rej Kulaš

Telefon: 00385 98 536 567

(WhatsApp & Viber)

E-mail: apartmannata@gmail.com


Formulář pro cestu do Chorvatska


Údaje pro vyplnění formuláře

Naziv smještaja.

kuca za odmor

Mjesto smještaja:

Otok Pasman

Adresa smještaja:

Donje more 13, Tkon 232 62